Park Lane

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Park Lane behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Mottagare av personuppgifterna

Park Lane Restaurang AB är den enda mottagaren av personuppgifterna.

Användning av cookies

Cookies är vanligt förekommande och finns på många olika hemsidor. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Syfte med din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse. Vi samlar data som namn och ålder för att kunna säkerställa att rätt personer blir insläppta på sin gästlista.

Hur länge behåller vi din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilken personlig information vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätten att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Du har också rätten att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Om du önskar att vi tar bort din information eller om du önskar mer information så kontaktar du oss via epost på info@parklane.se.

Ändringar i denna integritetspolicy

Park Lane förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.